Wizytówki/ulotki

Wizytówki firmowe są pierwszym kontaktem wizualnym z Państwa firmą, ponieważ każde spotkanie biznesowe zaczyna się od ich wręczenia.

Są atrakcyjną prezentacją Państwa firmy na małym formacie. Małym ale jakże ważnym... Ważnym, gdyż wizytówki firmowe zawierają najważniejsze dane kontaktowe, krótką ofertę, itp. Zatem posiadanie i rozprowadzanie ich pozwala utrzymywać w dobrej formie znajomości biznesowe jak i pozostawia ślad po Państwa firmie u przyszłych potencjalnych klientów.

Ulotki są zdecydowanie najlepszą i najtańszą formą dotarcia do klienta bezpośredniego. Zapewne ulotki są najbardziej popularnym i skutecznym sposobem na zaprezentowanie klientom swojej firmy, na przedstawienie im oferty, określenie specyfikacji technicznej wyrobów, poinformowanie o różnych wydarzeniach.

Ważną cechą przemawiająca za skutecznością ulotki jest jej uniwersalność, a także szybkość zarówno na etapie przygotowania, wytwarzania jak i kolportażu.